Projectaanpak

Tijdens de eerste kennismaking worden, geheel vrijblijvend, zorgvuldig de mogelijkheden en het plan van aanpak besproken. Tevens maken wij een opname van de bouwkundige staat en realiseren wij ter plaatse één of meerdere ideeënschetsen.

Afhankelijk van de locatie, uw wensen en het geldende bestemmingsplan bepalen we samen het vervolgtraject. Hierbij kunnen wij u volledig ondersteunen, waarbij we vooraf duidelijk afspraken maken omtrent de kosten.

 1. Oriëntatiefase
  • Locatie bezoek.
  • Inmeten bestaande situatie.
  • Opname bouwkundige staat.
  • Ideeënschets.
 2. Vooronderzoek
  • Vooroverleg met gemeente.
  • Inschatting vergunningsprocedure.
  • Exploitatievoorstel.
  • Opstellen plan van eisen.
 3. Ontwerpfase
  • Voorlopig ontwerp.
  • Definitief ontwerp.
  • Bepalen constructie opzet.
  • Afhandelen procedures t.a.v. (brand)veiligheid etc.
 4. Turn-key realisatie
  •  Verkoopondersteuning.
  • Sleutelklaar opgeleverd.
  • Landelijk serviceprogramma.
Stappenplan2

Wedervehuur
Wij kunnen het ons goed voorstellen wanneer u, als vastgoedeigenaar, niet zit te wacht op individuele verhuur.

In samenwerking met een exploitant kunnen wij een plan samenstellen dat sterk lijkt op wederverhuur. Er worden dan concreet afspraken gemaakt over het gebruik, de opzegtermijn, etc.. Wij beschikken over een groot netwerk van vastgoedbeheerders die in dit dienstenpakket kunnen voorzien.

Financiering
Samen ontwikkelen we een plan van aanpak en aansluitend uiterst zorgvuldig het exploitatievoorstel. Het onderwerp financiering komt daarbij uitvoerig aanbod. Wat betreft de BLX® ruimten heeft u de keuze uit koop, huur en/of leasing.

Is er voor de realisatie van uw project een verbouwing noodzakelijk, dan is deze eveneens in het exploitatievoorstel opgenomen. In overleg bespreken we de mogelijkheden voor financiering.